Túlavé kino sa s radosťou zatúla aj do Vášho mesta alebo obce. Čo je všetko potrebné na premietanie?

MIESTO PREMIETANIA

Na premietanie je potrebný priestor pre auto súpravu s premietacou kabínou, ideálne na rovine alebo mierne vyvýšené proti plátnu.

Vzdialenosť medzi plátnom a premietaciu kabínou je od 18 do 50 metrov

Počet rozkladacích stoličiek je aktuálne 140 ks (120 ks jednosedačiek a 10 ks dvojsedačiek).

Potrebnú plochu samotného kina vypočítame podľa obhliadky miesta. Či použijeme skladacie plátno alebo nafukovacie zaleží od miesta premietania.


Pre premietanie je nevyhnutne potrebná obhliadka priestoru.

Pokiaľ sa premietanie uskutočňuje v zastavanej zóne, je potrebné zabezpečiť povolenie od miestneho úradu, aby nebol problém s rušením nočného kľudu. Ak je to na ulici, je potrebné zabezpečiť vypnutie pouličného osvetlenia, ktoré priamo osvetľuje premietacie plátno.

PLATNO

Veľkosť plátna a priestoru premietania je 8 x 4,5 metra. Celkový rozmer plátna je na šírku 10 metrov a na výšku 6,5 metrov.

Disponujeme Dvomi plátnami: Nakukovacím,. ktoré je určené hlavne na trávnáté plochy a skladacím, ktoré dokážeme postaviť aj na spevnené plochy, na betón, kameň alebo dlažbu.

ELEKTRICKA PRIPOJKA

Požadovaná elektrická prípojka je 220 V s dvoma okruhmi a 2 ističmi (jeden okruh je určený pre kinokabínu s celkovým príkonom 2,5 kW. Druhý okruh pre plátno a zvuk s celkovým príkonom 1,5 kW).

Alebo el. prípojka na 380 V. Disponujeme vlastnou rozvodnou skriňou s vlastným istením na náš príkon.

Časové informácie

Celkový čas potrebný na rozloženie premietania, prípravu hľadiska a techniky aj s premietaním filmu o dĺžke 2 hodiny, aj so zabalenim počítame na 5-6 hodín v závislosti od dĺžky filmu.

Začiatok premietania stanovujeme podľa termínu, a to v čase, keď je oficiálne stanovený západ slnka + 15 minút. Vždy je na mieste potrebné po zotmení zosúladiť nastavenie premietačky s plátnom, čo trvá cca 10 minút.

Počasie

Premietanie je možné len za bezvetria alebo slabého vetra, nakoľko plátna sú kotvené do zeme.

V deň premietania si s objednávateľom potvrdzujeme, či máme premietanie zrealizovať alebo nie, pokiaľ predpoveď ukazuje, že bude zlé počasie, a to minimálne 6 hodín pre plánovaným začiatkom premietania.

Cena

1. Premietanie za pausal, bez výberu vstupného
Objednávateľ hradi paušál vo výske 300€ + cena filmu. Tá je od 150€ do 250€, zavisí do filmu.
Väčšinou sa to rieši objednavkou

2. Premietanie za vstupné
Objednávateľ neplatí nič. Tulavé kino tiež neplatí nič.
Divaci si kupujú vstupenky a to online alebo aj priamo na mieste premietania.

Vstupné je 5€ alebo 6€ zavisí od filmu a dátumu jehio premiéry.

Tip: Objednávateľ pri prvých premietaniach môže podporiť návštevnosť tým, že si za vstupné zakúpi napríklad vstupenky na faktúru cez sociálny fond a rozdá ich zamestnancom úradu alebo osloví silné komerčné firmy v obci, meste.

Na každom premietaní, predávame aj čerstvé pukance.

Neuskutočnené premietania

Pri neuskutočnení premietania z dôvodu zlého počasia alebo inej situácie, ktorá nebola spôsobená Túlavým kinom, ale v situácii, že súprava je na mieste, je potrebné uhradiť náklady na realizáciu, a to vo výške 50 % dohodnutej ceny.

Pri neuskutočnení premietania z dôvodu zlého počasia alebo inej situácie, ktorá nebola spôsobená Túlavým kinom, a to deň vopred nie je potrebné uhradiť žiadne náklady.

Pokiaľ sa počas premietania zhorší počasie a je odpremietaných 50 % z filmu, uhrádza sa plná suma za celé premietanie pre prípad, že je premietanie platené paušálne.

Pri vybranom vstupnom sa v tejto situácii vstupné nevracia.

Pokiaľ je premietanie za vstupné a diváci si kúpia vstupenky online, budú automaticky refundované v plnej výške. Peniaze prídu divákom na účet do 7 pracovných dní od plánovaného dňa premietania.

Túlavé kino prevádzkuje OZ Túlavé kino, ktoré nie je platcom DPH.

Plán rozloženia Túlavého kina

Chcete, aby sa aj do Vášho mesta alebo obce zatúlalo Túlavé kino?

KONTAKTUJTE NAS

Maroš Sollár, 0948765527