PARAMETRE FILMOVÉHO PREMIETANIA 

TK_Rovinka_2308_platno.jpg

MIESTO PREMIETANIA

Na premietanie je potrebný priestor pre auto súpravu s premietacou kabínou, ideálne na rovine alebo mierne vyvýšené proti plátnu.

Vzdialenosť medzi plátnom a premietaciu kabínou je presne 20 metrov (na určenie vzdialenosti používame digitálny merač s laserovým zameriavaním).

Počet rozkladacích stoličiek je aktuálne 140 ks (120 ks jednosedačiek a 10 ks dvojsedačiek).

Celkovo je potrebná plocha 28 metrov na dĺžku a 20 metrov na šírku. Je to celková plocha aj s rozložením a ukotvením nafukovacieho plátna.


Pre premietanie je nevyhnutne potrebná obhliadka priestoru.

 

Pokiaľ sa premietanie uskutočňuje v zastavanej zóne, je potrebné zabezpečiť povolenie od miestneho úradu, aby nebol problém s rušením nočného kľudu. Ak je to na ulici, je potrebné zabezpečiť vypnutie pouličného osvetlenia, ktoré priamo osvetľuje premietacie plátno.

Plátno

Veľkosť plátna a priestoru premietania je 8 x 4,5 metra. Celkový rozmer plátna je na šírku 10 metrov a na výšku 6,5 metrov.

Na kotvenie plátna je potrebná nespevnená plocha, kotvy sú zatlčené do zeme. Nie je možné kotviť plátno do dlažby, betónu, asfaltu a pod.

Elektrická prípojka

Požadovaná elektrická prípojka je 220 V s dvoma okruhmi a 2 ističmi (jeden okruh je určený pre kinokabínu s celkovým príkonom 2,5 kW. Druhý okruh pre plátno a zvuk s celkovým príkonom 1,5 kW).

 

Alebo el. prípojka na 380 V. Disponujeme vlastnou rozvodnou skriňou s vlastným istením na náš príkon.

Časové informácie

Celkový čas potrebný na rozloženie premietania, prípravu hľadiska a techniky aj s premietaním filmu o dĺžke 2 hodiny, aj so zabalenim počítame na 5-6 hodín v závislosti od dĺžky filmu.

 

Začiatok premietania stanovujeme podľa termínu, a to v čase, keď je oficiálne stanovený západ slnka + 15 minút. Vždy je na mieste potrebné po zotmení zosúladiť nastavenie premietačky s plátnom, čo trvá cca 10 minút.

Počasie

Premietanie je možné len za bezvetria alebo slabého vetra, nakoľko plátno je nafukovacie a kotvené do zeme.

V deň premietania si s objednávateľom potvrdzujeme, či máme premietanie zrealizovať alebo nie, pokiaľ predpoveď ukazuje, že bude zlé počasie, a to minimálne 6 hodín pre plánovaným začiatkom premietania.

Cena

Cena je určená za jedno premietanie so všetkými nákladmi okrem ceny za požičovné, ktorá závisí od konkrétneho filmu a určenia premietania a aj podľa toho, či je premietanie pre divákov bezplatné alebo sa vyberá vstupné.

 

Požičovné musíme dohodnúť priamo s distribútorom, ktorý má zastúpenia na Slovensku pre požadovaný titul.

Občerstvenie

Túlavé kino disponuje aj bufetom so skutočnými čerstvými kino pukancami a nápojmi. Rozsah sortimentu je na individuálnej dohode.

Neuskutočnené premietania

Pri neuskutočnení premietania z dôvodu zlého počasia alebo inej situácie, ktorá nebola spôsobená Túlavým kinom, ale v situácii, že súprava je na mieste, je potrebné uhradiť náklady na realizáciu, a to vo výške 50 % dohodnutej ceny.

 

Pri neuskutočnení premietania z dôvodu zlého počasia alebo inej situácie, ktorá nebola spôsobená Túlavým kinom, a to deň vopred nie je potrebné uhradiť žiadne náklady.

 

Pokiaľ sa počas premietania zhorší počasie a je odpremietaných 50 % z filmu, uhrádza sa plná suma za celé premietanie pre prípad, že je premietanie platené paušálne.

Pri vybranom vstupnom sa v tejto situácii vstupné nevracia.

 

Pokiaľ je premietanie za vstupné a diváci si kúpia vstupenky online, budú automaticky refundované v plnej výške. Peniaze prídu divákom na účet do 7 pracovných dní od plánovaného dňa premietania.

 

Túlavé kino prevádzkuje OZ Túlavé kino, ktoré nie je platcom DPH.

Plán rozloženia Túlavého kina

 

Chcete, aby sa aj do Vášho mesta alebo obce zatúlalo Túlavé kino?

  • Túlavé kino - Facebook
  • Túlavé kino - Instagram
  • Túlavé kino - YouTube
TK_pin_black.png